Voor groep 8

Beste achtstegroepers en ouders,

Het is een spannend jaar! Jullie laatste jaar op de basisschool en het jaar om tot een schoolkeuze te komen. Lees verder om te weten wat je kunt doen om er achter te komen wat voor een school het Cygnus is en of dit een school is die bij je past.
cygnus_groep8_01.jpg cygnus_groep8_02.jpg cygnus_groep8_03.jpg cygnus_groep8_04.jpg cygnus_groep8_05.jpg cygnus_groep8_06.jpg cygnus_groep8_07.jpg cygnus_groep8_08.jpg cygnus_groep8_09.jpg
Op 25 januari en 1 februari 2023 zijn er lesjesmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. 

Open avond (25/1) en open dag (28/1)
Op woensdag 25 januari tussen 19.30 en 21.30 uur en zaterdag 28 januari tussen 10.00 en 12.00 uur organiseren wij een open avond/dag. Ouders en leerlingen zijn dan welkom om onze school te bezoeken. Er worden presentaties gegeven, je kunt bij verschillende vakken lesjes volgen en onze leerlingen leiden je door de school rond.

Videochatten met leerlingen van het Cygnus?
Heb je na de open dagen nog vragen die je onze leerlingen zou willen stellen?  Meld je dan aan om deel te nemen aan een videochat. Je ontvangt dan een link om met leerlingen van het Cygnus te videochatten. Vanaf 1 februari 2023 kun je je hier aanmelden.

Ben je nu al benieuwd hoe een schooldag van twee eersteklassers eruit ziet? Bekijk hier hun vlog.  

Contact

Alette Rosing, coördinator voorlichting en aanmelding.

AANMELDING

Van 6 t/m 16 maart 2023 kunnen nieuwe leerlingen zich digitaal aanmelden voor het Cygnus Gymnasium.

Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 16 maart 2023 vóór 17:00 uur. Na de plaatsing op 6 april graag dit formulier invullen en opsturen naar de administratie van het Cygnus (adm@cygnusgymnasium.nl) 

Behandeling aanmelding
Van 6 t/m 29 maart 2023 controleert het Cygnus alle gegevens van de leerling op basis van een checklist. Daarna vindt de loting & matching plaats. De school heeft plek voor 140 leerlingen. Op 6 april 2023 hoor je of je op het Cygnus geplaatst bent.

Aanmelden via hardheidsclausule
Het Cygnus Gymnasium mag enkele leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Het is dan voor de leerling noodzakelijk om specifiek naar het Cygnus te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders tussen 9 januari 2023- en uiterlijk 20 februari 2023, een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan de conrector onderbouw, Thomas ter Hart (t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl). Geef duidelijk aan waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.

De hardheidsclausulegesprekken vinden in week 8 plaats. Uiterlijk 24 februari 2023 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Cygnus plaatsbaar bent.

Let op: als directe plaatsing via de hardheidsclausule niet mogelijk is, dan kun je alsnog een reguliere aanmelding doen volgens de stappen hierboven. Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.

Kennismakingsgesprek met je mentor
Wij vinden net belangrijk om met jou en je ouder(s) kennis te maken. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met je mentor. Deze gesprekken worden na de meivakantie ingepland. Precieze data volgen.

Kennismakingsmiddag: 28 juni 2023
Alle toegelaten leerlingen krijgen op woensdag 28 juni 2023 de gelegenheid om kennis te maken met klasgenoten, de mentor en de leerlingmentoren.  Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de introductie, het schoolkamp en andere praktische zaken.

Toewijzing mentor
Elke nieuwe klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een docent bij wie je een vak volgt, maar bij wie het tijdens mentoruren gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen en toetsen voorbereiden. Bij je mentor kun je altijd terecht als je ergens tegenaan loopt of iets kwijt wilt.

WENPERIODE
In leerjaar 1 noemen we de tijd tot de herfstvakantie ‘wenperiode’. Tijdens die maanden krijgen leerlingen tijd om te wennen op school. De wenperiode begint eigenlijk al vóór het begin van het schooljaar, met de kennismakingsmiddag.

Zelf beslissen welk cijfer meetelt
Voor elk vak krijg je na verloop van tijd een schriftelijke overhoring. De meeste leerlingen hebben zo’n toets nooit eerder gemaakt en we weten uit ervaring dat de eerste cijfers kunnen tegenvallen. Daarom laten we je zelf beslissen of je deze eerste cijfers laat meetellen voor je eindcijfer. Zo krijg je tijd om te wennen aan de toetsaanpak op school en je voorbereiding voor toetsen te verbeteren.

ACHTPLUS: VOORBEREIDING IN GROEP 8 (aanmelden is helaas niet meer mogelijk)

Zit je in groep 8 en heb je zin om alvast kennis te maken met vakken op het gymnasium? Dan kun je deelnemen aan ons schoolproject Achtplus, een online programma waar je met een password inlogt. Achtplus loopt van oktober t/m februari. In de online-leeromgeving volg je lessen en maak je opdrachten.

Lesmiddag
Bij Achtplus zit één middag waarop je met andere leerlingen uit groep 8 bij ons op school komt voor een les Duits en een practicum science. Dat is dit schooljaar op 11 januari en 18 januari 2023. 

Gastles Latijn
Je leerkracht kan ook het Cygnus uitnodigen voor een gastles Latijn. Een docent klassieke talen komt dan langs in de klas om een voorproefje te geven van hoe het onderwijs in Latijn verloopt.

Contact
Liesbeth Wynans, Coördinator AchtPlus.

ZIT JE NOG IN GROEP 7? 

Op woensdag 21 juni 2023 is een informatiemiddag voor leerlingen van groep 7.  Aanmelden via de website kan vanaf april 2023. Mocht deze informatiemiddag vol zijn, dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om volgend jaar gebruik te maken van het aanbod voor achtstegroepers. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Zit je nog met vragen? Misschien is je vraag al eerder gesteld. Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag niet in het overzicht, neem dan contact op met Alette Rosing coördinator voorlichting en aanmelding.