Voor groep 8

Beste achtstegroepers en ouders,

Het is een spannend jaar! Jullie laatste jaar op de basisschool en het jaar om tot een schoolkeuze te komen. Lees verder om te weten wat je kunt doen om er achter te komen wat voor een school het Cygnus is en of dit een school is die bij je past.

cygnus_groep8_01.jpg cygnus_groep8_02.jpg cygnus_groep8_03.jpg cygnus_groep8_04.jpg cygnus_groep8_05.jpg cygnus_groep8_06.jpg cygnus_groep8_07.jpg cygnus_groep8_08.jpg cygnus_groep8_09.jpg
Op 24 januari en 26 januari 2024 zijn er lesjesmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur.
Meld je hier aan voor één van deze lesjesmiddagen.

Open avond (18/1) en open dag (20/1)
Op donderdag 18 januari tussen 19.00 en 21.30 uur en zaterdag 20 januari tussen 10.00 en 12.30 uur organiseren wij een open avond/dag. Ouders en leerlingen zijn dan welkom om onze school te bezoeken. Er worden presentaties gegeven, je kunt bij verschillende vakken lesjes volgen en onze leerlingen leiden je door de school rond. Meld je hier aan voor één van deze dagen.

Videochatten met leerlingen van het Cygnus?
Heb je na de open dagen nog vragen die je onze leerlingen zou willen stellen?  Meld je dan aan om deel te nemen aan een videochat. Je ontvangt dan een link om met leerlingen van het Cygnus te videochatten. Vanaf 1 februari 2024 kun je je hier aanmelden.

Ben je nu al benieuwd hoe een schooldag van twee eersteklassers eruit ziet? Bekijk hier hun vlog.  

Contact

info@cygnusgymnasium.nl 

AANMELDING

Van 25 t/m 31 maart 2024 kunnen nieuwe leerlingen zich digitaal aanmelden voor het Cygnus Gymnasium.

Je kunt je aanmelden tot en met zondag 31 maart 2024 vóór 17:00 uur. Na de plaatsing op 17 april graag dit formulier invullen en opsturen naar de administratie van het Cygnus (adm@cygnusgymnasium.nl) 

Behandeling aanmelding
Van 1 april t/m 9 april 2024 controleert het Cygnus alle gegevens van de leerling op basis van een checklist. Daarna vindt de loting & matching plaats. De school heeft plek voor 174 leerlingen. Op 17 april 2024 hoor je of je op het Cygnus geplaatst bent.

Aanmelden via hardheidsclausule
Het Cygnus Gymnasium mag enkele leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Het is dan voor de leerling noodzakelijk om specifiek naar het Cygnus te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders tussen 26 februari 2024- en uiterlijk 18 maart 2024, een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan de conrector onderbouw, Thomas ter Hart (t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl). Geef duidelijk aan waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.

De hardheidsclausulegesprekken vinden in week 12 plaats. Uiterlijk 21 maart 2024 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Cygnus plaatsbaar bent.

Let op: als directe plaatsing via de hardheidsclausule niet mogelijk is, dan kun je alsnog een reguliere aanmelding doen volgens de stappen hierboven. Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.

Kennismakingsgesprek met je mentor
Wij vinden het belangrijk om met jou en je ouder(s) kennis te maken. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met je mentor. Deze gesprekken worden na de meivakantie ingepland. Precieze data volgen.

Kennismakingsmiddag: 26 juni 2024
Alle toegelaten leerlingen krijgen op woensdag 26 juni 2024 de gelegenheid om kennis te maken met klasgenoten, de mentor en de leerlingmentoren.  Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de introductie, het schoolkamp en andere praktische zaken.

Toewijzing mentor
Elke nieuwe klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een docent bij wie je een vak volgt, maar bij wie het tijdens mentoruren gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen en toetsen voorbereiden. Bij je mentor kun je altijd terecht als je ergens tegenaan loopt of iets kwijt wilt.

WENPERIODE
In leerjaar 1 noemen we de tijd tot de herfstvakantie ‘wenperiode’. Tijdens die maanden krijgen leerlingen tijd om te wennen op school. De wenperiode begint eigenlijk al vóór het begin van het schooljaar, met de kennismakingsmiddag.

Zelf beslissen welk cijfer meetelt
Voor elk vak krijg je na verloop van tijd een schriftelijke overhoring. De meeste leerlingen hebben zo’n toets nooit eerder gemaakt en we weten uit ervaring dat de eerste cijfers kunnen tegenvallen. Daarom laten we je zelf beslissen of je deze eerste cijfers laat meetellen voor je eindcijfer. Zo krijg je tijd om te wennen aan de toetsaanpak op school en je voorbereiding voor toetsen te verbeteren.

ACHTPLUS: EEN GOEDE VOORBEREIDING VOOR HET GYMNASIUM 
Zit je in groep 8 en wil je al kennismaken met een aantal gymnasiumvakken? Dan kun je meedoen met ons Achtplusproject, een onlineprogramma met lessen en opdrachten en een practicummiddag. Aanmelden gaat via de basisschool. Het project begint eind oktober en eindigt begin maart.
Aanmelden voor dit Achtplusproject is niet meer mogelijk.
Kom naar de lesjesmiddagen op 24 en 26 januari a.s.!

Practicummiddag
Op woensdagmiddag kom je met andere Achtplussers bij ons op school voor een practicum Duits en science. De ene groep komt op 10 januari 2024 en de andere groep om 17 januari 2024.

Gastles Latijn
Je juf of meester kan ook het Cygnus uitnodigen voor een gastles Latijn (info@cygnusgymnasium.nl). Een docent Latijn/Grieks komt met Cygnusleerlingen in je klas om een lesje Latijn te geven. 

Contact
Liesbeth Wynans, Coördinator AchtPlus.

ZIT JE NOG IN GROEP 7? 
Op woensdag 19 juni 2024 tussen 14.00 en 16.00 uur is een informatiemiddag voor leerlingen van groep 7. Mocht deze informatiemiddag vol zijn, dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om volgend jaar gebruik te maken van het aanbod voor achtstegroepers. Aanmelden vanaf 1 februari.