Voor groep 8

Zit je in groep 8 en overweeg je om het Cygnus te kiezen? Houd deze pagina goed in de gaten. Op 10 februari, 17 februari en 3 maart zijn er open lesjesmiddagen waar je je binnenkort voor kunt opgeven. Open dagen kunnen helaas niet doorgaan, maar we bieden straks verschillende alternatieven zodat zowel ouders als leerlingen uit groep acht kennis kunnen maken het Cygnus Gymnasium. Je kunt bijvoorbeeld live chatten met leerlingen, een virtuele tour volgen, vlogs van leerlingen bekijken en webinars over het Cygnus volgen.  
cygnus_groep8_01.jpg cygnus_groep8_02.jpg cygnus_groep8_03.jpg cygnus_groep8_04.jpg cygnus_groep8_05.jpg cygnus_groep8_06.jpg cygnus_groep8_07.jpg cygnus_groep8_08.jpg cygnus_groep8_09.jpg

VOORLICHTING

Normaal gesproken organiseert het Cygnus Gymnasium open dagen en activiteiten voor leerlingen in groep 8 om kennis te maken met de school. Dat kan i.v.m. Covid-19 dit jaar helaas niet op de gebruikelijke manier. Wij zijn op zoek naar een alternatief om leerlingen uit groep 8 en ouders toch kennis te kunnen laten maken met de school. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat hier.

OPENLESJESMIDDAG

Op 10 februari, 17 februari en 3 maart kunnen leerlingen tussen 14:00 en 16:00 uur korte lessen volgen bij onze docenten (openlesjesmiddag). Je bent vanaf 13.30 welkom. Binnenkort kun je je hier aanmelden voor een openlesjesmiddag.
Helaas is het niet mogelijk om ouders fysiek in de school te ontvangen. 

Contact

Alette Rosing, coördinator voorlichting en aanmelding.

AANMELDING

Van 8 t/m 19 maart 2021 kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden voor het Cygnus. Zij hebben hiervoor onder meer nodig:

• Volledig ingevuld aanmeldingsformulier Cygnus Gymnasium
• Schooladvies basisschool
• Voorkeurslijst (samengesteld met de basisschool en ouders)
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling
• Formulier Cito- of NIO-resultaten (in te leveren na ontvangst)

Aanmelden kan dagelijks:
maandag van 8:00 tot 13:00 uur
dinsdag van 8:00 tot 13:00 uur
woensdag van 8:00 tot 16:00 uur
donderdag van 8:00 tot 13:00 uur
vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur

Ouder(s) en leerling moeten zich allebei kunnen legitimeren en de benodigde documenten tekenen (voorkeurslijst en formulier deelname aan de centrale loting & matching). De documenten voor aanmelding moeten uiterlijk 19 maart 2021 vóór 15.30 uur in ons bezit zijn.

Behandeling aanmelding
Van 22 maart t/m 2 april 2021 controleert het Cygnus alle gegevens van de leerling op basis van een checklist. Daarna vindt loting & matching plaats. De school heeft plek voor 145 leerlingen. Op 8 april 2021 hoor je of je op het Cygnus geplaatst bent.

Kennismakingsgesprek
Na de matching en de klassenindeling wordt de planning voor de kennismakingsgesprekken met de mentor van uw kind gemaakt. De kennismakingsgesprekken vinden plaats na de meivakantie. Exacte data volgt.

Aanmelden via hardheidsclausule
Het Cygnus Gymnasium mag enkele leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Het is dan voor de leerling noodzakelijk om specifiek naar het Cygnus te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders tussen 1 december 2020- en uiterlijk 26 februari 2021, een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan de conrector onderbouw, Thomas ter Hart (t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl). Geef duidelijk aan waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.

De hardheidsclausulegesprekken vinden in de tweede helft van februari plaats met een selectie van de aanmelders. Uiterlijk  5 maart 2021 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Cygnus plaatsbaar bent.

Let op: als je geen directe plaatsing via de hardheidsclausule, dan kun je alsnog een reguliere aanmelding doen volgens de stappen hierboven (uiterste indiendatum: 19 maart 2021). Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.
Aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam
Als leerlingen van buiten Amsterdam zich aanmelden bij het Cygnus Gymnasium, registreren wij ze in het landelijke administratiesysteem ELKK. Voor leerlingen die in Amsterdam wonen, verzorgt de basisschool deze registratie. De ELKK-registratie voorkomt dat een leerling zich bij meerdere middelbare scholen in Amsterdam kan aanmelden.

Leerlingen van buiten Amsterdam moeten bij hun aanmelding de volgende zaken bij de school inleveren:

• Volledig ingevuld aanmeldingsformulier Cygnus Gymnasium
• Schooladvies basisschool
• Onderwijskundig rapport
• LVS-dossier
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling
• Formulier Cito- of NIO-resultaten (in te leveren na ontvangst)
• Ondertekend Amsterdams aanmeldformulier schoolkeuze voor vwo, te downloaden op voschoolkeuze020.nl
• Ondertekende verklaring dat de leerling maar op één middelbare school is aangemeld. Deze verklaring is verkrijgbaar bij de school en is opgesteld door de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdam voortgezet onderwijs, OSVO

Contact
Alette Rosing, coördinator voorlichting en aanmelding.

WENPERIODE

In leerjaar 1 noemen we de tijd tot de herfstvakantie ‘wenperiode’. Tijdens die maanden krijgen leerlingen tijd om thuis te geraken op school. De wenperiode begint eigenlijk al vóór het begin van het school jaar, met de kennismakingsmiddag.

Kennismakingsmiddag: 30 juni 2021
Alle toegelaten leerlingen krijgen op woensdag 30 juni 2021 de gelegenheid om kennis te maken met hun klasgenoten, de mentor en de leerlingmentoren. Wij gaan er van uit dat we dit tegen die tijd weer veilig kunnen organiseren. Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de introductie, het schoolkamp en andere praktische zaken.

Toewijzing mentor
Elke nieuwe klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een docent bij wie jullie een vak volgen, maar bij wie het tijdens mentoruren gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen en toetsen voorbereiden. Bij je mentor kun je altijd terecht als je ergens tegenaan loopt of iets kwijt wilt.

Zelf beslissen welk cijfer meetelt
Voor elk vak krijg je na verloop van tijd een schriftelijke overhoring. De meeste leerlingen hebben zo’n toets nooit eerder gemaakt en we weten uit ervaring dat de eerste cijfers kunnen tegenvallen. Daarom laten we je zelf beslissen of je deze eerste cijfers laat meetellen voor je eindcijfer. Zo krijg je tijd om te wennen aan de toetsaanpak op school en je voorbereiding voor toetsen verbeteren.

ACHTPLUS: VOORBEREIDING IN GROEP 8

Zit je in groep 8 en heb je zin om alvast kennis te maken met vakken aan het gymnasium? Dan kun je deelnemen aan ons schoolproject Achtplus, een online programma waar je leerkracht je toegang toe kan verlenen. Achtplus loopt van oktober t/m februari. In de elektronische leeromgeving volg je lessen en maak je opdrachten, die door docenten van het Cygnus worden nagekeken.

Lesmiddag
Bij Achtplus zit één middag waarop je met andere leerlingen uit groep 8 bij ons op school komt voor een les Duits en een practicum Technoscience. Dat is dit schooljaar op 9 december 2020 en 20 januari 2021. Om de kans op besmettingen tegen te gaan houden wij ons aan de corona richtlijnen die op het Cygnus gelden.

Gastles Latijn
Je leerkracht kan ook het Cygnus uitnodigen voor een gastles Latijn. Een docent klassieke talen komt dan langs in de klas om een voorproefje te geven van hoe het onderwijs in Latijn verloopt.

Contact
Liesbeth Wynants, Coördinator AchtPlus.

ZIT JE NOG IN GROEP 7?

Op woensdag 9 juni 2021 is een informatiemiddag voor leerlingen van groep 7. Je bent vanaf 14.00 uur welkom op het Cygnus.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zit je nog met vragen? Misschien is je vraag al eerder gesteld. Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag niet in het overzicht, neem dan contact op met Alette Rosing.