Voor groep 8


Beste achtstegroepers en ouders, 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een open dag te organiseren. Wij willen jullie toch heel graag een indruk geven van onze school. Daarom organiseren wij een aantal andere activiteiten, zodat jullie de school toch een beetje kunnen leren kennen.
Op 10 februari, 17 februari en 3 maart zijn er online lesjesmiddagen. Helaas is het niet verantwoord om de lesjesmiddagen in fysieke vorm door te laten gaan. Heb je je opgegeven voor een van de drie middagen, dan ontvang je voorafgaand een mail met een uitnodiging om via Microsoft Teams deel te nemen.

Aanmelden voor een videochatsessie met leerlingen of docenten is niet meer mogelijk.
Ben je benieuwd hoe een schooldag van twee eersteklassers eruit ziet? Bekijk hier hun vlog. 


cygnus_groep8_01.jpg cygnus_groep8_02.jpg cygnus_groep8_03.jpg cygnus_groep8_04.jpg cygnus_groep8_05.jpg cygnus_groep8_06.jpg cygnus_groep8_07.jpg cygnus_groep8_08.jpg cygnus_groep8_09.jpg

OPENLESJESMIDDAG (GEEF JE NU OP!)

Op 10 februari (vol), 17 februari (vol) en 3 maart (vol) kunnen leerlingen tussen 14:00 en 16.00 korte (online)lessen volgen van onze docenten (openlesjesmiddag). Helaas kunnen de lesjes niet op het Cygnus gegeven worden.  

EEN DAG OP HET CYGNUS GYMNASIUM

Ben je benieuwd hoe een schooldag van twee eersteklassers eruit ziet? Bekijk hier hun vlog.

LIVE CHAT MET LEERLINGEN EN/OF DOCENTEN

Heb je vragen of wil je gewoon eens horen hoe onze leerlingen het vinden op het Cygnus Gymnasium? Meld je dan hier aan om deel te nemen aan een videochat. Je ontvangt vooraf een mail met een link om te chatten.

ONLINE PRESENTATIES

Op 10 februari 19.30 uur en 13 februari om 10.00 uur is er een mogelijkheid om de online presentatie van de rector en conrector onderbouw bij te wonen. Er zit dan ook een team klaar om vragen, die via de chat gesteld kunnen worden, te beantwoorden.

Contact

Alette Rosing, coördinator voorlichting en aanmelding.

AANMELDING

Van 8 t/m 19 maart 2021 kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden voor het Cygnus. Zij hebben hiervoor onder meer nodig:

• Volledig ingevuld inschrijfformulier Cygnus Gymnasium
• Schooladvies basisschool
• Voorkeurslijst (samengesteld met de basisschool en ouders)
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling
• Formulier Cito- of NIO-resultaten (in te leveren na ontvangst)

Aanmelden op het Cygnus kan dit schooljaar alleen digitaal

Ouder en leerling moeten zich allebei kunnen legitimeren en de benodigde documenten tekenen (voorkeurslijst en formulier deelname aan de centrale loting & matching). De documenten voor aanmelding moeten uiterlijk 19 maart 2021 vóór 15.30 uur in ons bezit zijn.

Behandeling aanmelding
Van 22 maart t/m 2 april 2022 controleert het Cygnus alle gegevens van de leerling op basis van een checklist. Daarna vindt de loting & matching plaats. De school heeft plek voor 145 leerlingen. Op 8 april 2021 hoor je of je op het Cygnus geplaatst bent.

Kennismakingsgesprek
Na de matching en de klassenindeling wordt de planning voor de kennismakingsgesprekken gemaakt. Je wordt dan met je ouders uitgenodigd om met je mentor kennis te maken.

Aanmelden via hardheidsclausule
Het Cygnus Gymnasium mag enkele leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Het is dan voor de leerling noodzakelijk om specifiek naar het Cygnus te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders tussen 1 december 2021- en uiterlijk 18 februari 2022, een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan de conrector onderbouw, Thomas ter Hart (t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl). Geef duidelijk aan waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.

De hardheidsclausulegesprekken vinden in de tweede helft van februari plaats. Uiterlijk  4 maart 2022 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Cygnus plaatsbaar bent.

Let op: als directe plaatsing via de hardheidsclausule niet mogelijk is, dan kun je alsnog een reguliere aanmelding doen volgens de stappen hierboven. Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.
Aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam
Als leerlingen van buiten Amsterdam zich aanmelden bij het Cygnus Gymnasium, registreren wij ze in het administratiesysteem ELK. Voor leerlingen die in Amsterdam wonen, verzorgt de basisschool deze registratie. De ELK-registratie voorkomt dat een leerling zich bij meerdere middelbare scholen in Amsterdam kan aanmelden.

Leerlingen van buiten Amsterdam moeten bij hun aanmelding de volgende zaken bij de school inleveren:

• Volledig ingevuld inschrijfformulier Cygnus Gymnasium
• Schooladvies basisschool
• Onderwijskundig rapport
• LVS-dossier
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling
• Formulier Cito- of NIO-resultaten (in te leveren na ontvangst)
• Ondertekend Amsterdams aanmeldformulier schoolkeuze voor vwo, te downloaden op voschoolkeuze020.nl
• Ondertekende verklaring dat de leerling maar op één middelbare school is aangemeld. Deze verklaring is verkrijgbaar bij de school en is opgesteld door de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdam voortgezet onderwijs, OSVO

Contact
Alette Rosing, coördinator voorlichting en aanmelding.

WENPERIODE

In leerjaar 1 noemen we de tijd tot de herfstvakantie ‘wenperiode’. Tijdens die maanden krijgen leerlingen tijd om te wennen op school. De wenperiode begint eigenlijk al vóór het begin van het schooljaar, met de kennismakingsmiddag.

Kennismakingsmiddag: 30 juni 2021
Alle toegelaten leerlingen krijgen op woensdag 30 juni 2021 de gelegenheid om kennis te maken met klasgenoten, de mentor en de leerlingmentoren. Wij gaan ervan uit dat we dit tegen die tijd weer veilig kunnen organiseren. Ook ontvangen de leerlingen die dag informatie over de introductie, het schoolkamp en andere praktische zaken.

Toewijzing mentor
Elke nieuwe klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een docent bij wie je een vak volgt, maar bij wie het tijdens mentoruren gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen en toetsen voorbereiden. Bij je mentor kun je altijd terecht als je ergens tegenaan loopt of iets kwijt wilt.

Zelf beslissen welk cijfer meetelt
Voor elk vak krijg je na verloop van tijd een schriftelijke overhoring. De meeste leerlingen hebben zo’n toets nooit eerder gemaakt en we weten uit ervaring dat de eerste cijfers kunnen tegenvallen. Daarom laten we je zelf beslissen of je deze eerste cijfers laat meetellen voor je eindcijfer. Zo krijg je tijd om te wennen aan de toetsaanpak op school en je voorbereiding voor toetsen te verbeteren.

ACHTPLUS: VOORBEREIDING IN GROEP 8

Zit je in groep 8 en heb je zin om alvast kennis te maken met vakken aan het gymnasium? Dan kun je deelnemen aan ons schoolproject Achtplus, een online programma waar je leerkracht je toegang toe kan verlenen. Achtplus loopt van oktober t/m februari. In de elektronische leeromgeving volg je lessen en maak je opdrachten, die door docenten van het Cygnus worden nagekeken. Aanmelden in schooljaar 20-21 is niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk om één van de drie openlesjesmiddagen te bezoeken.

Lesmiddag
Bij Achtplus zit één middag waarop je met andere leerlingen uit groep 8 bij ons op school komt voor een les Duits en een practicum Technoscience. Dat is dit schooljaar op 9 december 2020 en 3 februari (helaas geannuleerd) 2021. Om de kans op besmettingen tegen te gaan houden wij ons aan de corona richtlijnen die op het Cygnus gelden.

Gastles Latijn
Je leerkracht kan ook het Cygnus uitnodigen voor een gastles Latijn. Een docent klassieke talen komt dan langs in de klas om een voorproefje te geven van hoe het onderwijs in Latijn verloopt.

Contact
Liesbeth Wynans, Coördinator AchtPlus.

ZIT JE NOG IN GROEP 7?

Op woensdag 9 juni 2021 is een informatiemiddag voor leerlingen van groep 7. Vanwege de situatie rond corona kunnen wij maximaal 20 leerlingen ontvangen. Wees er dus snel bij, want vol is vol. Mocht de informatiemiddag vol zijn, dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om volgend jaar gebruik te maken van het aanbod voor achtstegroepers. Aanmelden kan via deze link.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zit je nog met vragen? Misschien is je vraag al eerder gesteld. Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag niet in het overzicht, neem dan contact op met Alette Rosing.