Ons team

Het Cygnus Gymnasium bruist, helpt leerlingen stap voor stap de wereld beter te begrijpen en draagt bij aan een open, kritische houding. Lees hoe onze docenten naar hun werk kijken en wat zij er waardevol aan vinden.

‘Ons werk in het onderwijs is een voortdurend zoekproces’
‘Wat betekent onderwijs in deze tijd? Hoe verhouden we ons als school tot de samenleving en tot de grote stad? Vragen als deze houden me elke dag bezig. Onderwijs is nooit af. Je kijkt voortdurend of wat je doet nog relevant is en hoe dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.

Zelf vind ik dat zoekproces ontzettend uitdagend. Dat heb ik altijd gevonden, vanaf de eerste dag dat ik zelf voor de klas stond.

We leven in een tijd waarin vaak gevraagd wordt naar het nut van dingen. Wat levert iets op? Hier op school willen we leerlingen laten ontdekken dat er meer is in het leven. Naast exacte wetenschappen maken ze kennis met cultuur, verschillende talen en gedragswetenschappen. We helpen ze om uit te groeien tot betrokken burgers die kunnen bijdragen aan een duurzame en eerlijke wereld.

De lat ligt hoog, ook voor het team. We willen dat leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen. Daarom proberen we veel uit en helpen we elkaar om verder te komen.’

Freek Op 't Einde, rector Cygnus Gymnasium.


‘We hebben een school opgericht waar we zelf op hadden willen zitten’
‘Als je een school opricht, dan houd je van onderwijs. Dat deden we. Met een klein groepje startten we in 2005 het Cygnus Gymnasium. De behoefte aan een extra gymnasium in de stad was groot. Kinderen werden overal uitgeloot. Dat leverde schrijnende taferelen op.

We wilden graag een gymnasium in de traditionele zin van het woord, met klassiek onderwijs, maar wel in een modern jasje. Hier zitten kinderen niet de hele dag achter hun tafel. Ze doen zelf onderzoekjes, maken muziek, gaan naar buiten. De wereld is hun school.

Het Cygnus Gymnasium staat middenin Amsterdam, ontmoetingsplaats van talrijke culturen. Dat merk je aan onze leerlingen. Alle smaken kom je tegen. Leerlingen voelen zich daardoor makkelijk bij ons thuis. Ze kunnen zichzelf zijn.

We hebben een school opgericht waar we zelf op hadden willen zitten, met veel extra’s en buitenschoolse activiteiten. Een bruisende school. Ouders komen soms op open dagen naar ons toe. Waren we zelf nog maar jong, zeggen ze dan.

Ruim dertig jaar geleden begon ik met lesgeven. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad.’

Thomas Peters, docent Duits en een van de oprichters van het Cygnus Gymnasium.


‘Ik zie hoe leerlingen door de jaren heen groeien. Dat doet me veel genoegen’
‘Bij Latijn en Grieks ben je niet alleen met taal en grammatica bezig, maar ook met geschiedenis en filosofie.  We praten onder meer over hoe de klassieke cultuur nog altijd in onze huidige samenleving doorwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het idee van democratie. Dat stamt uit de oudheid. Zo leren leerlingen de wereld om zich heen op een nieuwe manier te begrijpen.

Op het Cygnus hebben we een bijzondere onderwijsaanpak: we bieden Latijn aan alsof het een levende taal is. We spreken Latijn tegen de leerlingen en maken oefeningen over alledaagse dingen. Dat blijkt heel motiverend. Leerlingen ontdekken dat Latijn niet enkel een ingewikkelde vertaalpuzzel is, maar een taal als alle andere. Ze duiken met minder reserves een tekst in en hun woordenschat neemt sneller toe. De taal begint voor ze te leven.

Alle leerlingen doen eindexamen in Latijn en/of Grieks. Als docent klassieke talen maak ik ze daardoor vaak mee vanaf het eerste moment dat ze als kinderen op het Cygnus komen tot ze als jongvolwassenen weer vertrekken. Ik zie ze groeien. Dat doet me veel genoegen.’

Alette Rosing, docent klassieke talen.

‘In mijn vak leer je dat natuur overal is: je bent er zelf onderdeel van’

‘Een boom is meer dan wat je ziet. Elke boom is deel van een ecosysteem en zit vol met leven. Dat leer je bij biologie. Het mooie aan mijn vak is dat je ontdekt dat natuur overal is, dat je er zelf onderdeel van bent. Maar ook dat de natuur kwetsbaar is en dat we er goed op moeten passen.

Leerlingen doen er vaak lang over voor ze begrijpen hoe biologische systemen zich tot elkaar verhouden. Dat is ook best ingewikkeld. Daarom gaan we stap voor stap te werk.

We leren niet alleen uit boeken, maar doen ook proefjes. Zo hebben we practica waarbij je met de microscoop aan de slag gaat of zelf iets ontleedt. Daardoor leer je goed te kijken en ga je steeds beter snappen wat je ziet.

Als docent vind ik het belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren werken en uiteindelijk mijn hulp niet meer nodig hebben. Als je niet alleen weet wát je moet leren, maar ook hóe je moet leren, dan heb je daar de rest van je leven wat aan.’

Quentin Jansen, docent biologie en coördinator leerjaar 1.

‘Al die verhalen en gebeurtenissen – hoe hangt alles nu met elkaar samen?’

‘Lessen zijn hier nooit saai. Zo bekijken we bij Engels de film Hamlet en lezen leerlingen online passages uit dit klassieke werk van Shakespeare. Als toets schrijven ze een stuk over Hamlet door de ogen van een bekend persoon, zoals Michelle Obama of Willem-Alexander. Juist door iets even een andere draai te geven, ga je met nieuwe ogen naar de wereld kijken.

Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat er altijd een ander perspectief mogelijk is. Dat motiveert ze om meer te weten te komen en niet direct een oordeel te geven.

Ook bij geschiedenis, het andere vak dat ik geef, werken we aan die open, kritische houding. Leerlingen vinden het bij geschiedenis vaak moeilijk om de grotere lijnen te zien. Al die verhalen en gebeurtenissen – hoe hangt alles nu met elkaar samen? We maken tijdlijnen, posters en tentoonstellingen. Zo krijg je meer grip, maar leer je ook keuzes maken. Geschiedenis is immers niet iets statisch wat achter ons ligt, maar verandert door hoe wij ermee omgaan.’

Hedwig Nollen, coördinator leerjaar 2 en docent Engels en geschiedenis.