Individuele Begeleiding

Alle leerlingen horen de kans te krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom geven onze docenten veel individuele feedback en heeft elke leerling een mentor. Je kunt hulp krijgen bij huiswerk en is er ondersteuning als je speciale leerbehoeften hebt.

MENTORAAT

Op het Cygnus Gymnasium hebben alle leerlingen een mentor, een docent met wie je kunt praten over hoe het op school of thuis gaat. Je staat er dus nooit alleen voor. In de eerste vier jaar heeft je hele klas dezelfde mentor. Dit is een docent bij wie je een vak volgt, maar bij wie het tijdens mentoruren gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen, toetsen voorbereiden en schoolfeesten organiseren.

Vanaf klas 5 krijg je een persoonlijke mentor. Dat is een docent die je zelf uitkiest. Deze mentor kan je onder meer helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Leerlingmentoraat
In klas 1 hebben de meeste leerlingen vaak even tijd nodig om te wennen aan de nieuwe omgeving. Om je daarbij te helpen krijg je een leerlingmentor toegewezen. Dit is een leerling uit klas 4 die de weg op school goed kent en je graag helpt als je ergens tegenaan loopt.

HULP BIJ LEREN

Vind je sommige onderdelen van een vak lastig? Of lukt het je niet om je huiswerk op tijd af te krijgen? Op het Cygnus Gymnasium kun je onder meer meedoen aan het Cygnusuur, de huiswerkklas of individuele huiswerkbegeleiding.

Cygnusuur
Tijdens het Cygnusuur krijgen leerlingen uit jaar 1, 2 en 3 aanvullend les in de kernvakken Nederlands, Engels, Grieks, Latijn en wiskunde. Lastige onderdelen worden dan met een docent nog eens herhaald en geoefend, zodat je de lesstof alsnog in de vingers krijgt. Het Cygnusuur vindt elke donderdag plaats tijdens het eerste lesuur. Het lokaal en vak vind je in het lesrooster.  

Huiswerkinstituut

Ook kun je na school individuele huiswerkbegeleiding krijgen. Dit wordt aangeboden door een extern instituut. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school. Hier zijn kosten aan verbonden. Informatie hierover kun je verkrijgen bij de mentor.

SPECIALE LEERBEHOEFTEN

Sommige leerlingen hebben een extra steuntje in de rug nodig, omdat ze bijvoorbeeld ADHD, Asperger of dyslexie (pdf) hebben. Meestal weten leerlingen dit al als ze bij ons op school komen, waardoor we direct samen kunnen kijken wat de beste ondersteuning is. Maar ook ontdekken leerlingen soms later dat ze extra hulp kunnen gebruiken. Ook dan kun je bij ons terecht.

Type ondersteuning
De extra ondersteuning kan per persoon verschillen. Niemand is immers hetzelfde. Sommige leerlingen zijn met enkele mentorgesprekken al geholpen, anderen volgen een training of krijgen specifieke begeleiding. Samen maken we een plan en geregeld kijken we of alles nog goed gaat. Ook je ouders nemen we hierin mee.

In ons Schoolondersteuningsprofiel (pdf) staat beschreven welke hulp de school precies biedt (een uitgebreide versie van het SOP staat op de website onder documenten). Eigenlijk kan de school in de meeste gevallen wel helpen of adviseren. Af en toe zijn er uitzonderingen. Als dat zo is, proberen we die natuurlijk zo snel mogelijk te achterhalen, zodat we samen naar alternatieven kunnen gaan kijken, eventueel buiten de school.

Ons uitgangspunt is dat onze hulp jou als leerling echt verder moet helpen. Daarom bespreken we eerst goed waar je precies mee zit en houden we vervolgens zorgvuldig bij of de extra ondersteuning nog nodig is.

Contact
Meer weten over ondersteuning bij speciale leerbehoeften? Neem contact op met ons zorgteam.