onze ouders

Onderwijs en opvoeding kunnen elkaar versterken. Daarom vinden wij het van belang om een goede band met ouder(s)/verzorger(s) te hebben en er samen voor te zorgen dat leerlingen succesvol hun schoolloopbaan kunnen doorlopen.