Belangrijke data

Elk schooljaar verschuiven de data van de schoolvakanties. Ook kunnen de schoolvakanties per regio verschillen.

Start schooljaar 2023-2024

Dinsdag 5 september start het schooljaar met boeken ophalen. Vanaf donderdag 7 september starten de lessen volgens rooster (behalve voor leerjaar 1 in verband met introductieprogramma).

Overige vrije dagen leerlingen
do. 05 oktober 2023          (onderwijs ontwikkeldag)
vr. 20 oktober 2023           (na 13.30 uur - studiemiddag personeel)
wo. 22 november 2023     (studiedag personeel)
vr. 22 december 2023       (kerstviering personeel)
ma. 08 januari 2024          (studiedag personeel)
vr. 19 januari 2024            (onderwijs ontwikkeldag)
ma. 12 februari 2024        (na 13.30 uur - studiemiddag personeel)
wo.27 maart 2024             (onderwijs ontwikkeldag)
ma. 08 april 2024              (tot 13.00 uur - studieochtend personeel)
di. 18 juni 2024                   (onderwijs ontwikkeldag)
do.04 juli 2024                   (nakijkdag voor docenten)
vr. 05 juli 2024                   (diploma uitreiking)

De week van 22 april t/m 26 april is Activiteitenweek met een apart rooster

VAKANTIE DATA schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie:        21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie:          23 december '23 t/m 7 januari '24
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
2e Paasdag:                1 april 2024
Suikerfeest*:             10 april 2024
Meivakantie:             27 april t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag:        20 mei 2024
Zomervakantie:       20 juli t/m 1 september 2024

Let op: Goede Vrijdag is geen vrije dag

*Hoewel over de exacte datum soms discussie kan ontstaan, lijkt 10 april 2024 de meest voor de hand liggende datum voor het Suikerfeest. Mochten er toch groepen zijn waarvoor Suikerfeest op een andere dag valt, dan kan aan de leerling verlof gegeven worden via de normale procedure. 


De roostervrije dagen voor personeel (vanuit de CAO) worden als volgt ingezet:
- 10 april 2024
- 06 mei 2024
- 07 mei 2024
- 08 mei 2024
- 10 mei 2024
Zo ontstaat een meivakantie van twee weken en is de dag van het Suikerfeest een vrije dag. 

Overige belangrijke data

Toetsweek 1 bovenbouw
donderdag 23 november t/m maandag 04 december 2023

Toetsweek 2 bovenbouw
vrijdag 15 maart t/m maandag 25 maart 2024

Toetsweek 3 alle leerjaren
maandag 24 juni t/m woensdag 3 juli 2024

Centraal eindexamen 2024
CE I     : 14 mei t/m 28 mei 2024
CE II   :  17 juni t/m 20 juni 2024
Het rooster voor 2024 is via deze link te volgen