Belangrijke data

Elk schooljaar verschuiven de data van de schoolvakanties. Ook kunnen de schoolvakanties per regio verschillen.

Start schooljaar 2020-2021

woensdag 19 augustus 2020

Herfstvakantie
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

2e Paasdag
maandag 5 april 2021

Meivakantie
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart
donderdag 13 & vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Overige vrije dagen leerlingen
dinsdag 18 augustus 2020 (ontwikkeldag secties)
maandag 19 oktober 2020 (studiedag)
vrijdag 6 november 2020 (ontwikkeldag secties)
vrijdag 18 december 2020 (dag voor kerstvakantie)
donderdag 21 januari 2021 (ontwikkeldag secties)
vrijdag 12 februari 2021 (studiedag)
woensdag 10 maart 2021 (ontwikkeldag secties)
donderdag 1 april 2021 (studiedag)
donderdag 10 juni 2021 (ontwikkeldag secties)

Overige belangrijke data

Toetsweek 1 bovenbouw
vrijdag 6 november t/m maandag 16 november 2020

Toetsweek 2 bovenbouw
maandag 8 maart t/m dinsdag 16 maart 2021

Toetsweek 3 alle leerjaren
donderdag 17 juni t/m donderdag 24 juni 2021

Centraal eindexamen
17 mei t/m 31 mei 2021

Ouderavonden
(i.v.m. corona via teams)
Leerjaar 1: 1 september 2020
Leerjaar 2: 1 september 2020
Leerjaar 3: 15 september 2020
Leerjaar 4: 15 september 2020
Leerjaar 5: 22 september 2020
Leerjaar 6: 22 september 2020

Huiswerkavond leerjaar 1
11 november 2020
(o.v. informatie volgt)

Aanpakavond leerjaar
24 november 2020
(o.v. informatie volgt)

10 minutengesprekken
1 december 2020
(tweede datum volgt)

Klassieke reizen
donderdag 15 april t/m donderdag 22 april 2021

Activiteitenweek
maandag 19 april t/m vrijdag 23 april 2021
(incl. reizen leerjaar 4)