Belangrijke data

Elk schooljaar verschuiven de data van de schoolvakanties. Ook kunnen de schoolvakanties per regio verschillen.

Start schooljaar 2022-2023

maandag 29 augustus met boeken ophalen en lessen volgens rooster vanaf donderdag 1 september (behalve voor leerjaar 1 in verband met introductieprogramma)

Overige vrije dagen leerlingen
dinsdag 30 augustus 2022 (onderwijs ontwikkeldag)
woensdag 5 oktober 2022 (onderwijs ontwikkeldag)
woensdag 16 november 2022 (studiemiddag personeel - lesvrij vanaf 12.50 uur)
maandag 16 januari 2023 (studiedag personeel)
maandag 13 februari 2023 (onderwijs ontwikkeldag)
vrijdag 7 april 2023 - Goede Vrijdag  (onderwijs ontwikkeldag)
dinsdag 13 juni 2023 (onderwijs ontwikkeldag)

VAKANTIE DATA schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie:        15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie:          24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
2e Paasdag:                10 april 2023
Meivakantie:             22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag:     18 mei én 19 mei 2023
2e Pinksterdag:        29 mei 2023
Zomervakantie:       22 juli t/m 3 september 2023

Let op: Goede Vrijdag is normaliter geen vrije dag, maar in schooljaar 2022-2023 is er op deze dag (7 april 2023) een onderwijs ontwikkeldag gepland, waardoor de leerlingen wél lesvrij zijn.

Overige belangrijke data

Toetsweek 1 bovenbouw
donderdag 17 november t/m maandag 28 november 2022

Toetsweek 2 bovenbouw
vrijdag 10 maart t/m dinsdag 21 maart 2023

Toetsweek 3 alle leerjaren
vrijdag 23 juni t/m woensdag 5 juli 2023

Centraal eindexamen 2023
CE I     : 11 mei t/m 30 mei 2023
CE II   :  19 juni t/m 30 juni 2023
Het rooster voor 2023 is via deze link te volgen


VAKANTIE DATA schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie:        21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie:          23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
2e Paasdag:                1 april 2024
Suikerfeest*:             10 april 2024
Meivakantie:             27 april t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag:        20 mei 2024
Zomervakantie:       20 juli t/m 1 september 2024

Let op: Goede Vrijdag is geen vrije dag

* Hoewel over de exacte datum soms discussie kan ontstaan, lijkt 10 april 2024 de meest voor de hand liggende datum voor het Suikerfeest. Mochten er toch groepen zijn waarvoor Suikerfeest op een andere dag valt, dan kan aan de leerling verlof gegeven worden via de normale procedure. 

De roostervrije dagen voor personeel (vanuit de CAO) worden als volgt ingezet:
- 10 april 2024
- 06 mei 2024
- 07 mei 2024
- 08 mei 2024
- 10 mei 2024
Zo ontstaat een meivakantie van twee weken en is de dag van het Suikerfeest een vrije dag.