Belangrijke dOCUMENTEN

Op deze webpagina vind je alle belangrijke schooldocumenten als pdf: schoolregelingen, onze nieuwsbrieven. Staat het document dat je zoekt, er niet bij? Neem dan contact op met de schoolleiding.
MR en OR notulen kunnen ouder(s)/verzorger(s) benaderen als ze ingelogd zijn in Magister.

DOCUMENTEN

Absentie en verzuim (pdf)
Absentie - aanvragen verlof en leerplicht (pdf)
Anti-pestprotocol (pdf)
Cygniaantje 2022-2023 (pdf)
Dyslexiebeleid (pdf)
Examenreglement Cygnus 2022-2023 (pdf)
Examenreglement - veel gestelde vragen (pdf)
Laptop voor gebruik op school-brief (pdf)
Leerlingenstatuut 2022-2024 (pdf)
Lessentabel 2022-2023 (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)
Ontruimingsinstructies (pdf)
Ontruimingsplan (pdf)
Overgangsregeling 2022-2023 (pdf)
Ouderbijdrage 2022-2023 (pdf) + bijlage (pdf)
Procedure schorsing & verwijdering (pdf)
Protocol toetsen en cijfers (pdf)
PTA leerjaar 4 (pdf)
PTA leerjaar 5 (pdf) + wijziging NLT (pdf)
PTA leerjaar 6 (pdf)
Schoolbrochure (pdf)
Schoolfeestprotocol (pdf)
School Ondersteunings Profiel SOP (pdf)
School Ondersteunings Profiel (samenvatting) (pdf)
Schoolgids 2022-2023 (pdf)
Schoolplan 2020-2024 (pdf)
Schoolregels (pdf)
Social Mediaprotocol (pdf)
Veiligheidsplan (pdf)
ZAAM-Klachtenregeling (pdf)
ZAAM-Privacyreglement-leerlingen/ouders (pdf)

Nieuwsbrieven

2022-09 / 1e editie
2022-10 / 2e editie
2022-11 / 3e editie
2022-12 / 4e editie
2023-02/5e editie
2023-04/6e editie + bijlage