Belangrijke dOCUMENTEN

Op deze webpagina vind je alle belangrijke schooldocumenten als pdf: schoolregelingen, ons ouderbulletin de cygy. Staat het document dat je zoekt, er niet bij? Neem dan contact op met de schoolleiding.
Brieven kunnen ouder(s)/verzorger(s) benaderen als ze ingelogd zijn in Magister.

DOCUMENTEN

Absentie en verzuim (pdf)
Absentie - aanvragen verlof en leerplicht (pdf)
Anti-pestprotocol (pdf)
Dyslexiebeleid (pdf)
Examenreglement Cygnus 2021-2022 (pdf)
Examenreglement - veelgestelde vragen (pdf)
Examen rooster - 2022 (pdf)
Laptop voor 
gebruik op school-brief (pdf)
Leerlingenraadstatuten (pdf)
Leerlingenstatuut 2019-2021 (pdf)
Lessentabel 2021-2022 (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)
Ontruimingsinstructies (pdf)
Ontruimingsplan (pdf)
Overgangsregeling 2021-2022 (pdf)
Ouderbijdrage 2021-2022 (pdf)
Protocol toetsen en cijfers (pdf)
PTA leerjaar 4 (pdf)
PTA leerjaar 5 (pdf)
PTA leerjaar 6 (pdf)
Schoolfeestprotocol (pdf)
School Ondersteunings Profiel SOP (pdf)
School Ondersteunings Profiel (samenvatting) (pdf)
Schoolgids 2021-2022 (pdf)
Schoolplan 2020-2024 (pdf)
Schoolregels (pdf)
Social Mediaprotocol (pdf)
Veiligheidsplan (pdf)
ZAAM-Klachtenregeling (pdf)
ZAAM-Privacyreglement-leerlingen/ouders (pdf)

ouderbulletins

CyGy 56 - november 2021 (pdf)
CyGy 55 - mei 2021 (pdf)