documenten

Op deze webpagina vind je alle belangrijke schooldocumenten als pdf: schoolregelingen, notulen van de ouderraad en brieven van school. Staat het document dat je zoekt, er niet bij? Neem dan contact op met de schoolleiding.

REGELINGEN

Absentie en verzuim (pdf)
Absentie - verlof en leerplicht (pdf)
Anti-pestprotocol (pdf)
Bevorderingsnormen (pdf)
Dyslexiebeleid (pdf)
Examenreglement Cygnus 2020-2021(pdf)
Examenreglement - veelgestelde vragen (pdf)
Leerlingenraadstatuten (pdf)
Leerlingenstatuut 2019-2021 (pdf)
Lessentabel 2020-2021 (pdf)
Medezeggenschapsreglement (pdf)
Ontruimingsinstructies (pdf)
Ontruimingsplan (pdf)
Ouderbijdrage 2019-2020 (pdf)
PTA leerjaar 4 (pdf)
PTA leerjaar 5 (pdf)
PTA leerjaar 6 (pdf)
Schoolfeestprotocol (pdf)
Schoolondersteuningsprofiel SOP (pdf)
Schoolgids 2020-2021 (pdf)
Schoolplan 2016-2020 (pdf)
Schoolregels (pdf)
Socialmediaprotocol (pdf)
Talentbeleid (pdf)
Toetsreglement (pdf)
ZAAM-Klachtenregeling (pdf)
ZAAM-Privacyreglement-leerlingen/ouders (pdf)

Notulen Ouderraad

september 2020 (pdf)
juni 2020 (pdf)
januari 2020 (pdf)
november 2019 (pdf)

Brieven van school

Algemeen
Brief december 071220 (pdf)
Brief vuurwerk 191120 (pdf)
Brief online aanwezigheid in Magister (pdf)
Brief mondkapjesplicht 271020 (pdf)
Brief ouders - risico besmettingsrisico 211020 (pdf)
Brief coronanieuws 180920 (pdf)
Brief ouders - locatie gymnastieklessen (pdf)
Brief aanvullende maatregelen - 210820 (pdf)
Brief leerlingen - start schooljaar (pdf)
Brief ouders - start schooljaar (pdf)

Onderbouw-lj 1 t/m 3
Brief BOF werving leerjaar 1 (pdf)
PowerPoint profielkeuze-avond lj 3 (ppt)
PowerPoint ouderavond leerjaar 1 (ppt)
PowerPoint ouderavond leerjaar 2 (ppt)
PowerPoint ouderavond leerjaar 3 (ppt)

Bovenbouw-lj 4 t/m 6
Brief ouderavond lj 4 - 150920 (pdf)
Brief ouders - Avi-lessen bovenbouw 211020 (pdf)