Media
  • 1000017272
  • 1000017275
  • 1000017278

Lancering DOE IETS!

Het Cygnus heeft afgelopen week meegewerkt aan de lancering van het interactieve lesprogramma DOE IETS! Het programma is ontwikkeld met medewerking van de
gemeente Amsterdam en gaat over cyberpesten en maakt gebruik van Virtual Reality brillen. Het doel van de les is om jongeren preventief bewust te maken wat cyberpesten is en om hen handvatten te bieden hoe te reageren als het in schoolomgeving voorkomt.

Dinsdag is de les gegeven in klas 1E. Er was iemand van de gemeente aanwezig en de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het digitale aspect. De leerlingen deden heel goed mee en het viel de aanwezigen op hoe goed zij konden reflecteren op dat wat zij in de virtuele wereld zagen.