Media
  • telefoon 2

Smartphone-vrije school

Het Cygnus heeft de ambitie om een smartphone-vrije school te worden. Een school is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en de telefoon kan de gezonde interactie in de weg staan. Een school waar de mobiele telefoon uit beeld is geeft veel kansen en levert nieuwe vraagstukken op. Maar we gaan het avontuur aan.

Lees hier het protocol: https://cygnus.schoolwiki.nl/docs/protocol-mobiele-telefonie-voor-leerlingen