Media
  • CYGNUS4TRY POSTER2

Sponsorloop!

Binnenkort, van 6 t/m 12 juni 2023, gaan onze Cygnianen een sponsorloop houden voor onderwijs aan kansarme leerlingen in Pakistan.

Deze sponsorloop staat in het teken van de TRY-foundation. Deze organisatie zet zich in voor onderwijs in Pakistan.  De sponsorloop wordt opgezet in samenwerking met de sectie LO, de leerlingenraad en de 5e-klassers.