Media
  • bosnie1
  • bosnie2
  • bosnie3
  • bosnie4

Samenleven in Bosnië en Herzegovina

Afgelopen schooljaar bood het Cygnus voor het eerst het profielwerkstukplusproject 'Samenleven in Bosnië en Herzegovina' aan. Met dit project onderzochten zesdeklassers hoe de Bosnische samenleving uiteenviel in een bloedige oorlog in de jaren ’90. Hoe leiders bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten voor eigen gewin. Hoe buren en vrienden elkaar naar het leven gingen staan, hoe in de achtertuin van Europa, in een tijd van democratie en welvaart, een land ontvlamde onder de ogen van de internationale
gemeenschap.  

‘The past is never dead, it is not even past,’ schreef de Amerikaanse William Faulkner ooit. En niets is minder waar voor de gebeurtenissen in Bosnië Herzegovina. Want ondanks dat de oorlog voorbij is, worden op dit moment de verschillen in de regio weer uitvergroot. De diepe wonden krijgen zo weinig kans op heling.

Op het Cygnus leiden we op tot wereldburgers en wetenschappers. Wereldburgers
kunnen niet alleen samenleven, maar snappen ook dat in vrede samenleven niet
vanzelfsprekend is. Wereldburgers begrijpen hoe samenleven voor iedere generatie
een opdracht is en hebben de ambitie een bijdrage te leveren aan een samenleving
waar voor iedereen een plek is. 

Wetenschappers kunnen vanuit verschillende perspectieven naar een samenleving
kijken. Ze kunnen het verleden kritisch bekijken en afwegingen maken tussen de
bronnen die we hebben om het verleden te reconstrueren. In dit bijzondere project
raken we aan allebei: wereldburgers en wetenschappers.  

Voor het project hebben de leerlingen een artikel geschreven, een dagboek
bijgehouden en een eindproduct gemaakt, in de vorm van een fototentoonstelling,
documentaire en een tijdschrift.