Media
  • image
  • bosnie2
  • bosnie1

Oriëntatiereis Bosnië

Oorlog aan de randen van Europa, vluchtelingenstromen door heel het continent. Helaas weer actueel, maar niet nieuw. De laatste grote oorlog in Europa werd een kwart eeuw geleden uitgevochten in voormalig Joegoslavië. Op het Cygnus streven we ernaar wereldburgers te worden. En wereldburgers zetten zich in om samen te leven in vrede. Wie wil weten hoe dat werkt doet er goed aan studie te maken van hoe het soms helemaal mis kan gaan.

De geschiedenis/maatschappijleer-sectie heeft de eerste helft van de meivakantie gebruikt om Bosnië te bezoeken. Zeer indrukwekkend was de begraafplaats van de ruim 8000 doden bij Srebrenica (foto 1). In oktober zullen zij samen met leerlingen naar onder andere Sarajevo (foto 2) en Srebrenica (foto 3) afreizen als onderdeel van het gezamenlijke profielwerkstukproject ‘Samenleven in Bosnië-Herzegovina’.

De 37 vijfdeklassers die zich hebben aangemeld voor dit tweejarige project zijn zich nu aan het inlezen, krijgen (gast)colleges en keken films en een theaterstuk. In een volgende fase doen zij zelf onderzoek en maken zij een studiereis om uiteindelijk hun onderzoeken te presenteren op de open dag van het Cygnus in januari 2023.

Samen beantwoorden zij de vraag: wat als de vrede je land verlaat?