Media
  • ww 1
  • ww 2
  • ww 3
  • ww 4

Waterweek klas 3

In de derde klas nemen de leerlingen deel aan het Waterproject. Het doel van dit project is om het fenomeen water, zo belangrijk voor ons land, eens van verschillende kanten te bekijken. Niet vanuit één vak, maar vanuit verschillende vakken die allen met elkaar te maken hebben. Daarnaast werken we voor dit project samen met medewerkers van IBED UvA en Waternet. Het project bestaat uit verschillende activiteiten binnen en buiten school. De leerlingen doen onderzoek naar het water in en rondom Amsterdam. Zij bestuderen het belang van het waterbeheer en gaan op excursie naar het veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop. Het project wordt afgerond met posterpresentaties en aanverwante opdrachten die de leerlingen op Moodle kunnen uploaden.