Media
  • image

Activiteitenweek!

Volgende week is het weer activiteitenweek. De organisatoren van de verschillende projecten zijn druk bezig geweest om alles in gang te zetten en onze roostermaker Kees heeft, zoals elk jaar een indrukwekkend en vooral veelkleurig Excel-bestand gemaakt met daarin een overzicht wie op welk moment waar ingezet is. 

De leerlingen van de eerste klassen werken dan aan het project middeleeuwse stad: een vakoverstijgend project van de vakken geschiedenis en kunst. In groepjes doen de leerlingen onderzoek naar het leven in de middeleeuwse stad. Het wordt een week met zeer afwisselende activiteiten op school en in de stad. Een kleine greep uit het programma: een escapegame, creatieve opdrachten, zelfstandig onderzoek, in een groepje de stad verkennen en een excursie naar de Oude Kerk. Op woensdag en op donderdag is er een excursie naar Utrecht.

De leerlingen van de tweede klas werken dan aan het Amsterdam Project, een vakoverstijgend project van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en kunst. In groepjes ontwerpen de leerlingen een stadswandeling door een wijk in Amsterdam. Maandag 11 april werken de leerlingen op school aan een oriënterend onderzoek. Dinsdag gaan ze in groepjes de stad in om de route uit te stippelen en opdrachten te maken voor de verschillende vakken. Alle deelopdrachten worden uiteindelijk gepresenteerd op een website, waar de leerlingen woensdag en vrijdag aan werken. Op donderdag gaan ze weer de stad in om de stadswandeling van een ander groepje te lopen. Het project wordt op vrijdag op school afgerond.

In de derde klas nemen de leerlingen deel aan het Waterproject. Het doel van dit project is om het fenomeen water, zo belangrijk voor ons land, eens van verschillende kanten te bekijken. Niet vanuit één vak, maar vanuit verschillende vakken die allen met elkaar te maken hebben. Daarnaast werken we voor dit project samen met medewerkers van IBED UvA en Waternet. Het project bestaat uit verschillende activiteiten binnen en buiten school. De leerlingen doen onderzoek naar het water in en rondom Amsterdam. Zij bestuderen het belang van het waterbeheer en gaan op excursie naar het veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop. Het project wordt afgerond met posterpresentaties en aanverwante opdrachten die de leerlingen op Moodle kunnen uploaden.

Leerjaar vier gaat op reis nu het weer kan en wel naar Parijs en Berlijn. De cultuur staat voorop, dus het gaat er niet direct om of je Frans of Duits in je pakket hebt, maar meer hoe je je beweegt in een vreemde stad. Amsterdam is een goede leerschool, maar de schaal van beide hoofdsteden doet je wel naar adem snakken. Verkend worden ze per fiets en te voet met van tijd tot tijd een rustmoment met een croissant of een bratwurst.

Nu Rome voor leerjaar vijf naar de herfst is verplaatst, is er lokaal een divers programma in elkaar getimmerd met lezingen, een gecertificeerde EHBO-cursus, de wiskunde B dag en een Stadssafari voor maatschappijleer, dwars door Amsterdam. Daarnaast zal een deel van de leerlingen zich bezig gaan houden met de voorbereidingen van de Sponsorloop, die op 19 april losgaat om geld in te zamelen voor Oekraïne. Ook komt Jihlava hierheen en zijn de leerlingen, die eerder naar Tsjechië afgereisd waren nu het ontvangstcomité voor de gasten uit het Oosten, die ondergebracht zijn in de Stayokay op het Timorplein.

En de eindexamenkandidaten krijgen interne examentrainingen in onder meer de kernvakken Nederlands en wiskunde. Maar daarnaast is er een breed aanbod, dat nog eens de puntjes op de i zet en de leerlingen beslagen ten ijs zal laten komen. Op 12 mei start het CE, toch wel een beetje traditiegetrouw met Nederlands.

De Activiteitenweek brengt het Cygnus in beweging!