Media
  • image

Uitwisseling Jilhava

Het Cygnus heeft al ruim dertien jaar een uitwisselingsproject met een school in Tsjechië. Om het jaar gaat een groep leerlingen uit leerjaar 3 naar de plaats Jihlava, waar zij overnachten bij leerlingen van het plaatselijke gymnasium.
In september 2019 is een groep Cygnianen als derde klasser in Jihalava geweest en nu, na een onderbreking van twee corona-jaren, komen de 23 leerlingen Tsjechische leerlingen, bij wie zij destijds te gast waren, (eindelijk!) naar het Amsterdam.

Het zal ongetwijfeld leuk zijn om elkaar weer te zien! Hoe zijn de afgelopen jaren voor iedereen geweest? Herkennen we elkaar nog? Iedereen is natuurlijk veel groter (en wijzer) geworden... dat belooft dus sowieso heel veel goeds.

Wordt vervolgd...