Media
  • PXNQIA~1
  • NVBR70~1

De leerlingenraad

Alle Cygnianen worden op school vertegenwoordigd door een zeer betrokken én actieve leerlingenraad. 

De leerlingenraad bestaat uit minstens twee actieve leerlingen uit iedere jaarlaag. Max, Tommie, Emma, Yurita, Vezzaha, Mirre, Paula, Femke, Tilek, Katelijn, Mateo, Kiera, Milla, Oscar, Anna, Julian, Asger, Salma, Jasmina, Aiden, Nerys, Jorik en Imme maken met zijn allen de leerlingenraad compleet. 

Deze leden controleren, representeren en adviseren de schoolleiding over besluiten namens de leerlingen. Dit doen ze door de meningen van leerlingen te peilen, enquêtes af te nemen en open vergaderingen te organiseren.  

Ook houdt de raad vergaderingen waarin bijna alles op tafel komt. Onderwerpen die ter discussie gesteld worden, zijn als voorbeeld: De kantine, het inclusiviteitsbeleid, schoolregels, roosters en onderwijskwaliteit. 

Deze groep leerlingen is heel belangrijk voor de school! We mogen er erg blij mee zijn! 

Mocht je meer willen weten, ideeën hebben, met een probleem of klacht zitten? Bereik de leerlingenraad dan via de Instagram; account is   @cygnusleerlingenraad óf via de e-mail leerlingenraad@cygnusgymnasium.nl.