Media
  • GJXOCB~1

Filmhuis Cygnus

Op vrijdag 12 november is de feestelijke (her)opening van het Filmhuis Cygnus. Dit filmhuis is er voor leerlingen vanaf de derde klas én natuurlijk voor alle docenten. Driemaal per jaar, in de donkere maanden, worden er op een vrijdag in de aula twee films vertoond waarvan de titels tot de vertoning geheim blijven, als een soort Sneak Postview. De vertoning van de eerste film begint steeds om 17:15 uur; de tweede volgt na een korte pauze om even de benen te strekken. Bezoekers nemen zelf eten en drinken mee.