Media
  • image

Met geschiedenis en Nederlands naar De Oost

Omdat we op dit moment zowel bij geschiedenis als bij Nederlands veel aandacht besteden aan het koloniale verleden van Nederland zijn we afgelopen vrijdag met de vierde- en de zesdeklassers naar speciale vertoning van De oost van Jim Taihuttu in het Ketelhuis geweest.