Media
  • QYIUNJ~1

Keti Koti, excuses, het Cygnus en het koloniale verleden

Op 1 juli heeft het Amsterdamse stadsbestuur bij monde van burgemeester Halsema zijn excuses aangeboden voor de betrokkenheid bij het koloniale slavernijverleden. Al langer is er te horen dat er in de Nederlandse geschiedenislessen te weinig aandacht is voor deze zwarte bladzijde in de geschiedenis.

Op het Cygnus Gymnasium wordt daarom bij geschiedenis al enkele jaren een groot deel van het vierde jaar besteed aan het koloniale verleden van Nederland. Met een lessenserie waarin kennis wordt vergaard over dit verleden en een eigen onderzoek waarin leerlingen zich verder kunnen verdiepen in een aspect uit het koloniale verleden probeert de geschiedenissectie kennis en een kritische blik op het verleden te bevorderen.

 

Voor de viering en herdenking rond Keti Koti (1 juli) is daarom een aantal van onze leerlingen geïnterviewd. Zij vertelden over hun lessen en gaven aan waarom ze de lessen waardevol hebben gevonden. Hun leraar, Erik Ex, nam plaats in de studio tijdens een gedeelte van de herdenking en sprak over het slavernijverleden in de klas. Op AT5 is ook het interview met de leerlingen te zien.