Media
  • JTJYO4~1
  • KNBSBH~1

De wethouder in De Balie

Voor maatschappijleer hebben de vijfdeklassers heel Amsterdam in kaart gebracht. In alle stadsdelen zijn kleine groepjes leerlingen op onderzoek gegaan. Wat voor huizen staan hier? Wat voor scholen zijn hier? Wat vinden de bewoners van hun stadsdeel? Wat zegt de buurtwacht over deze buurt? Hoeveel afval vind je op straat? Welke religieuze instellingen kan je vinden? Hoeveel supermarkten zijn er?

De antwoorden op deze vragen hebben de leerlingen verwerkt in een informatieve poster. Vervolgens gaan de leerlingen een probleem dat ze zijn tegengekomen tijdens hun veldwerk onderzoeken en proberen op te lossen.

Op 28 mei mochten Mila, Lieve en Yara in De Balie met de wethouder Marjolein Moorman praten over hun maatschappijleerproject. Mila, Lieve en Yara hebben zich in hun onderzoek vooral gericht op de gentrificatie in verschillende wijken in Amsterdam. Dat vond de wethouder heel interessant; ze is zelf erg met dit onderwerp begaan.

Naast onze leerlingen waren er nog meer leerlingen van andere Amsterdamse scholen.