Media
  • GUFTZW~1

EYP

Dit jaar hebben zesdeklassers Hamza Yusuf en Hadiqa Yousaf, vijfdeklassers Paula Vermaas en Mare de Vries en vierdeklassers Abital Gomperts, Juliëtte Kok, Imme Bosman en Anna van Dijk het Cygnus vertegenwoordigd bij de evenementen van het EYP.

Het EYP staat voor het European Youth Parliament. De Nederlandse tak bestaat sinds 1998. EYP staat voor European Youth Parliament, waarvan de Nederlandse tak sinds 1998 bestaat. Tussen oktober en januari zijn er "Regionale selectieconferenties", waar de deelnemers (in schooldelegaties van acht leerlingen uit de bovenbouw) alle programmaonderdelen van EYP in één weekeinde meemaken. De commissies schrijven een deel van een resolutie en debatteren daarover op de algemene vergadering op de tweede dag. Na deelname aan zo'n regionale conferentie mogen deelnemers, ongeacht het selectieresultaat, zich aanmelden als deelnemer of vrijwilliger bij evenementen in het netwerk en in Nederland. Een jurypanel bij de regionale conferentie maakt een selectie van geschikte deelnemers voor de nationale ronde ("Nationale selectieconferentie") enkele maanden later; die zou dit jaar van 12 tot en met 15 maart plaatsvinden in Breda, maar was vanwege corona volledig online.

Zowel vorig jaar als dit jaar deed de Cygnusdelegatie het erg goed en mocht ze door naar de landelijke conferentie. Vorig jaar zou de delegatie zelfs naar een conferentie in Italië gaan, maar toen gooide Corona al roet in het eten. Dit jaar was er ook nog een overlap van de nationale ronde met de toetsweek, reden waarom een paar delegatieleden die ronde aan zich voorbij lieten gaan. Desalniettemin heeft de delegatie ook dit jaar weer laten zien hoeveel retorisch en maatschappelijk betrokken talent er op het Cygnus rondloopt, al lijkt dat steeds minder bij jongens te vinden.

De kwaliteit van de Cygnusdelegaties is niet alleen zo hoog vanwege de talenten van de individuele leden maar ook van hun voorgangers, die elk jaar uitmuntende trainers blijken.