Media
  • stad van mijn toekomst 1
  • stad van mijn toekomst 2

'De stad van mijn toekomst'

De gemeente Amsterdam wil voor het opstellen van haar omgevingsvisie graag ook de mening horen van jongeren in Amsterdam. Hiervoor heeft de gemeente in samenwerking met de organisatie Discussiëren-kun-je-leren (DKJL) dialoogsessies tussen leerlingen van verschillende scholen georganiseerd.

Ongeveer dertig Cyngianen uit klas 5 mét aardrijkskunde in hun pakket deden ook mee aan twee van deze sessies.

Op 1 oktober heb onze vijfdeklassers in de gymzaal van het OSB met leeftijdsgenoten van andere scholen een aantal belangrijke vragen besproken:
• hoe zorgen wij ervoor dat de stad Amsterdam betaalbaar blijft voor alle groepen van onze samenleving?
• hoe krijgen wij een duurzame stad?
• welke voorzieningen zijn van belang voor jongeren?

Op 2 oktober was een tweede sessie georganiseerd in de oude hal van de Centrale Markt. Van deze sessie staat nu deze video op YouTube.

Scholieren hebben een heel duidelijk idee over hoe hun stad zich in de toekomst moet ontwikkelen. Jongeren zijn de toekomst en daarom moet er absoluut geluisterd worden naar hun ideeën en verhalen – dat heeft de gemeente in ieder geval begrepen!