Media
  • Klassieke Olympiaden_02
  • Klassieke Olympiaden_01

Klassieke Olympiaden

Negen Cygnianen hebben de tweede ronde van de Klassieke Olympiaden gehaald. Deze landelijke wedstrijd in het vertalen van Latijnse en Griekse teksten vindt jaarlijks plaats in oktober.

Per taal konden er twintig leerlingen door. In deze editie 2019-2020 plaatsen maar liefst zeven Cygnusleerlingen zich voor de tweede ronde Latijn en twee leerlingen voor de tweede ronde Grieks. Eén leerling wist zelfs voor beide talen de tweede ronde te halen.

De finale vindt plaats op zaterdag 28 maart 2020. Meer informatie: www.klassiekeolympiaden.nl.