Veelgestelde vragen

Vragen? Kijk hieronder of je vraag misschien al eerder gesteld is. Zie je jouw vraag niet, neem dan contact met een van ons op.

Voorlichting

Waarom het Cygnus Gymnasium?

Het Cygnus biedt klassiek onderwijs in een modern jasje. Lees hier wat ons bijzonder maakt. Leerlingen van het Cygnus zijn over het algemeen heel tevreden met hun school en presteren goed. Ook is er ruimte om nieuwe dingen uit te proberen, zoals meedoen aan een debatclub, en hebben we speciaal aanbod voor leerlingen die meer aankunnen.

Moet je een bolleboos zijn voor het gymnasium?
Dat je slim bent, weten we al dankzij je vwo-advies. Belangrijk is vooral dat je nieuwsgierig bent en niet snel opgeeft. Zo gemakkelijk als het op de basisschool ging, zal het niet gaan, maar ook jij kunt dit. Op het Cygnus lopen enkele (hoog)begaafde leerlingen rond, maar voor de meeste leerlingen geldt dat ze hard voor school moeten werken. Gelukkig hebben we goede docenten en krijg je een mentor die je kan helpen met studievaardigheden.

Lessen

Welke vakken heb ik op het gymnasium?

Het Cygnus biedt alle vakken die je op een gymnasium kunt verwachten en een beetje extra. Hier kun je zien welke vakken je volgt en wat het onderwijs bijzonder maakt.

Hoeveel tijd kost het me?
Op het vwo heb je ongeveer dertig uur les per week. Bovenop die uren komt huiswerk, maar als je de tijd op school goed besteedt, ben je daar minder tijd aan kwijt. Het is niet zinvol om lang met huiswerk bezig te zijn, gemiddeld niet meer dan anderhalf uur per dag. Met je mentor in jaar 1 kijk je hoe je zorgt voor een goede verdeling.
Wanneer heb ik les?
In de lessentabel kun je per dag zien welke lessen je hebt.

Verzuim

Ik ben ziek. Wat nu?

Veel beterschap! Een van je ouders/verzorgers kan je afmelden door een mail te sturen naar verzuim@cygnusgymnasium.nl

Als je de volgende dag nog ziek bent, dan hebben we opnieuw een ziekmelding nodig.

Ik ben ziek geworden op school.

Dat is vervelend voor je. Veel beterschap! Meld je bij je leerjaarcoördinator (kamer 214) of de conrector. Wanneer je niemand kunt vinden, overleg dan met de conciërge. Je kunt niet naar huis gaan zonder dat iemand ervan weet.

Ik moet naar de dokter of tandarts.
Alvast veel sterkte! Je ouder/verzorger kan je afmelden door (ruim) van tevoren door te geven welke lesuren je zult missen en waarom. Dit kan telefonisch (020-4688880) of per mail.
Ik kan niet meedoen aan gym.
Als je om wat voor reden dan ook niet aan de gymles kunt meedoen, moet je toch bij de les aanwezig zijn. Laat aan de gymdocent een door je ouders/verzorgers geschreven briefje zien. Bij een langdurige blessure moet je even overleggen met de docent over de verdere gang van zaken. De leerjaarcoördinator ontvangt dan graag van je ouders/verzorgers een mail met toelichting, inclusief een medische verklaring als die er is.
Ik ben ziek en heb een toets.

Als je niet kunt meedoen aan een toets, willen we graag dat je ouders/verzorgers zo tijdig mogelijk de docent hierover mailt.  In het toetsregelement kun je meer informatie vinden over verzuim bij toetsen.
Zit je in de bovenbouw en heb je een PTA-toets, dan moeten je ouders de mail ook sturen naar examensecretariaat@cygnusgymnasium.nl (zie ook examenreglement, artikel 5.2)

Toetsen en overgangsregelingen

Waarom moeten we toetsen maken?
Goede vraag. We begrijpen dat toetsen niet altijd zo leuk zijn, maar ze zijn wel heel nuttig voor zowel jou als je docent. Jij leert er namelijk meer door (tijdens het voorbereiden en maken van de toets) en je docent ziet zo beter wat je al weet en wat je nog kunt leren.
Hoe vaak tellen proefwerken en overhoringen mee voor mijn eindcijfer?

In het toetsreglement (PTA, pdf) staan de schoolafspraken over de weging en frequentie van toetsen en overhoringen.

Ik heb een laag cijfer voor een toets gehaald. Wat nu?
Dat is balen, maar het overkomt de besten wel eens. Zelfs Einstein haalde als leerling soms lage cijfers. Laat je dus niet afschrikken. Vraag je docent of mentor om tips als je onzeker bent geworden voor komende toetsen.
Kan ik over naar de volgende klas?

In de overgangsregelingen (pdf) kun je zien of je door kunt naar het volgende leerjaar.

Wanneer zijn de herkansingen?
Kijk in het rooster voor herkansen en inhalen om te zien wanneer je een toets opnieuw of alsnog kunt maken.

Vakantie

Wanneer hebben we vakantie?

Het liefst zou je natuurlijk altijd naar school gaan als dat zou kunnen. Dat begrijpen we goed. Helaas zijn we gebonden aan de schoolvakanties. In het Belangrijke data kun je zien om welke periodes het gaat.

Zelf iets organiseren

Wij willen een schoolfeest geven. Kan dat?

Natuurlijk, we houden van schoolfeesten! Wel vinden we het belangrijk dat ze veilig verlopen. Daarom gelden er enkele afspraken (pdf). Lees deze eerst goed door voordat je de uitnodigingen verstuurt.

Waarden en normen

Wat zijn de schoolregels?

Op school gelden enkele afspraken om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan leren en zich veilig voelt (Leerlingenstatuut, pdf). De meeste liggen voor de hand. Zo behandelen we elkaar met respect en hoor je als leerling je huiswerk te maken. Als je ergens over twijfelt, overleg dan even met iemand van school.

Ik word gepest of ken iemand die gepest wordt. Wat nu?
Wat vervelend, dat gunnen we niemand. Iedereen moet zich op onze school welkom en veilig kunnen voelen. Vraag hulp aan een volwassene die je vertrouwt, zoals je mentor. Ook kun je contact opnemen met de anti-pestcoördinator, Monique van Koll. Je staat er niet alleen voor. Op onze school zijn er duidelijke afspraken gemaakt om pesten te voorkomen en tijdig te signaleren.

Veiligheid

Wat moeten we doen bij brand?

Gelukkig is er nog nooit brand uitgebroken op het Cygnus Gymnasium. Om te zorgen dat iedereen snel in veiligheid is als dit wel ooit gebeurt, heeft de school ontruimingsinstructies (pdf) opgesteld. Belangrijkste: blijf rustig, laat je spullen achter en ga naar buiten.

Financiering

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In het document Ouderbijdrage (pdf) staat het bedrag voor dit schooljaar. Als u als ouder of verzorger graag hulp wilt bij de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten, neem dan contact op met de (con)rector.

Wat als ik onvoldoende inkomen heb?

Als u een inkomen rond het sociaal minimum heeft kunt u kwijtschelding krijgen voor de ouderbijdrage en de huur van het kluisje. Ook kunt u een vergoeding aanvragen voor de overige schoolkosten, of voor bijvoorbeeld een fiets of laptop. Meer informatie vindt u hier.

Begeleiding

Mijn kind heeft een speciale leerbehoefte. Wat kan de school doen?

Vrij veel. We willen graag dat alle leerlingen op onze school zich volop kunnen ontplooien en bieden diverse vormen van begeleiding aan. Neem contact op met de zorgcoördinator om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Mijn kind is hoogbegaafd. Biedt de school extra uitdaging?

Zeker, voor leerlingen die meer aankunnen heeft de school diverse mogelijkheden. Overleg met de mentor om te kijken wat het meest geschikt is voor uw kind.

Ouderbetrokkenheid

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind te helpen bij school?
Informeer uzelf goed over de ontwikkelingen van uw kind. De school houdt u via diverse kanalen op de hoogte en organiseert geregeld avonden waar u met docenten kunt spreken. Ook kunt u een aparte afspraak maken met de mentor of een andere medewerker als u daar behoefte aan heeft.
Kan ik als ouder lid worden van de ouderraad?

Zeker, fijn dat u interesse toont in onze ouderraad. Neem alstublieft contact op met de voorzitter.

Problemen of Klachten

Mijn kind en ik willen graag vertrouwelijk met iemand van school praten. Kan dat?
We hebben twee vertrouwenspersonen, Ruth de Bres en Koen Goedemondt. Zij bieden graag een luisterend oor en kunnen uw kind doorverwijzen als dat nodig is. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
Ik heb een klacht. Waar kan ik die kwijt?

Met uw klacht kunt u terecht bij de mentor van uw kind of de leerjaarcoördinator. Als deze uw klacht naar uw idee onvoldoende afhandelt, bent u welkom bij de (con)rector. Als u er ook met de schoolleiding niet uitkomt, verwijzen wij u naar de vertrouwenspersoon van ZAAM, de heer Koen Goedemondt. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van ZAAM.