1.1 Download schoolgids
Schoolgids 2021-2022 (pdf)
1.2 Het Cygnus Gymnasium
Op het Cygnus Gymnasium bieden we uitdagend onderwijs op hoog niveau. Continue stimuleren we onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. We leiden ze op tot mondige wereldburgers die kritische vragen kunnen stellen en eigen antwoorden kunnen formuleren. Dit doen we met een sprankelend onderwijsprogramma, met ruimte voor experiment en waar eigen inbreng onontbeerlijk is. 

Op onze school gaat het om veel meer dan alleen kennisoverdracht. We werken samen met grote culturele instellingen van onze stad, zoals De Nationale Opera, het EYE, het Allard Pierson Museum en het Rijksmuseum. Zo maken we jaarlijks een co-productie met de Nationale Opera, waarbij Cygnianen libretto, decor, techniek, kostuums en orkest voor hun rekening nemen. 

Voor wereldburgers én wetenschappers
We leiden leerlingen op tot nieuwsgierige en onderzoekende geesten, jonge burgers die er niet voor terugdeinzen om de samenleving beter achter te laten dan ze deze aantroffen. 

Op het Cygnus maken ze uitgebreid kennis met wetenschap en cultuur. Ze voeren zelf experimenten uit en zijn kind aan huis bij de bètafaculteit van Universiteit van Amsterdam, waar ze worden meegenomen in de mysterieuze wereld van botsende deeltjes, supercomputers en kunstmatige intelligentie. 
Ook verdiepen ze zich in de klassieke talen en bestuderen ze de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 

Individuele begeleiding
De leerling wordt zes jaar begeleid door de docent en krijgen ondersteuning van mentoren, leerjaarcoördinatoren en een decaan. Onze docenten helpen leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige denkers met het hart op de juiste plaats en met oog voor de wereld om hen heen.

Maar dit krijgen we alleen voor elkaar met hulp van de ouders. Geregeld gaan we met elkaar in gesprek over nieuwe ontwikkelingen en kijken we samen hoe leerlingen het beste tot hun recht kunnen komen.