1.1 Download schoolgids
Schoolgids 2020-2021 (pdf)
1.2 Het Cygnus Gymnasium
Uitdagend onderwijsprogramma
Ons motto luidt: voor wereldburgers en wetenschappers. We leiden leerlingen op tot mondige individuen met het hart en hoofd op de juiste plek. Dit doen we met een sprankelend onderwijsprogramma, met ruimte voor experiment en waar eigen inbreng onontbeerlijk is. Het Cygnus Gymnasium biedt een klassiek onderwijsprogramma in een modern jasje.

Onze leerlingen verwerven essentiële kennis en vaardigheden, maar op onze school gaat het om veel meer dan alleen kennisoverdracht. We stimuleren continu onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en de wereld met een open houding tegemoet te treden. We trekken er samen op uit en gaan jaarlijks op excursie. Ook werkt het Cygnus samen met grote culturele instellingen van de stad, zoals De Nationale Opera, het EYE, het Allard Pierson Museum en het Rijksmuseum. Zo maken leerlingen elk jaar een co-productie met de Nationale Opera, waarbij ze libretto, decor, techniek, kostuums en orkest voor hun rekening nemen.

De klassieke talen vormen op het Cygnus Gymnasium een substantieel onderdeel van het onderwijsprogramma. We leiden leerlingen op tot nieuwsgierige en onderzoekende geesten die hun hart kunnen ophalen door het bestuderen van de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen.

Ook voeren leerlingen zelf experimenten uit in het schoollab en zijn ze kind aan huis bij de bètafaculteit van Universiteit van Amsterdam, waar ze worden meegenomen in de mysterieuze wereld van botsende deeltjes, supercomputers, kunstmatige intelligentie en CRISPR-Cas 9.

Individuele begeleiding
De docenten vervullen een coachende rol en bieden elke leerling ruimte om eigen interesses te volgen. Ze helpen leerlingen te ontwikkelen tot zelfstandige denkers die kritische vragen durven stellen en oog hebben voor de wereld om hen heen. Leerlingen krijgen daarnaast ondersteuning van de mentor, leerjaarcoördinator en decaan.

Samen met ouders
Wij hebben graag een goede band met ouders om ervoor te zorgen dat de leerontwikkeling van de leerling optimaal verloopt. Wij raden ouders aan goed op de hoogte te blijven van de vorderingen van hun kind. Ouders kunnen Magister raadplegen voor leerprestaties en bij vragen contact opnemen met de mentor, docenten of schoolleiding. Ook organiseren we geregeld ouderavonden en mentorbijeenkomsten. Informatie over schoolontwikkelingen verschijnt in de digitale nieuwsbrief Cygnalement, het ouderbulletin CyGy of wordt per e-mail gedeeld. Op onze website, www.cygnusgymnasium.nl, kunnen ouders actuele informatie en belangrijke data vinden.

Hoewel de schoolgids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.