Wie we zijn

Het Cygnus Gymnasium staat voor uitdagend onderwijs op hoog niveau. Met succes: onze school is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een van de beste gymnasia van het land, blijkt uit gegevens van DUO en de Inspectie van het Onderwijs.
cygnus_wie_wij_zijn_01.jpg cygnus_wie_wij_zijn_02.jpg cygnus_wie_wij_zijn_03.jpg cygnus_wie_wij_zijn_04.jpg cygnus_wie_wij_zijn_05.jpg cygnus_wie_wij_zijn_06.jpg cygnus_wie_wij_zijn_07.jpg cygnus_wie_wij_zijn_08.jpg cygnus_wie_wij_zijn_09.jpg cygnus_wie_wij_zijn_10.jpg

onze missie

Toen het Cygnus Gymnasium in 2005 werd opgericht, wisten we één ding zeker: we gaan er alles aan doen om onze leerlingen het beste onderwijs te geven, met de meest uitdagende, inhoudelijke en vooruitstrevende lessen. Elke dag weer werkt ons team van universitair geschoolde docenten er hard aan om dit te bereiken. Samen helpen we leerlingen om zich te ontwikkelen tot mondige wereldburgers met hoofd en hart op de goede plaats. Onze missie staat uitgebreid beschreven in ons schoolplan (pdf).

Sterk programma

In de loop der jaren hebben we een uitdagend onderwijsprogramma ontwikkeld, met een duidelijke opbouw en een ruim aanbod aan vakken. Onze leerlingen krijgen een brede, klassieke opleiding, met vakken als geschiedenis, klassieke talen, natuur- en scheikunde, biologie, kunst en muziek. Daarnaast kunnen ze keuzemodules volgen en meedoen aan vrijwillige activiteiten. Als leerlingen extra uitdaging willen, stellen we gezamenlijk een alternatief programma samen.

individuele BEGELEIDING

Al onze leerlingen hebben een mentor, een ervaren docent die helpt om de weg op school te vinden. Ook krijgt iedereen in klas 1 een ouderejaars als leerlingmentor toegewezen. Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen.

HOGE PRESTATIES

Onze aanpak werpt zijn vruchten af. De gemiddelde examencijfers van onze leerlingen zijn hoog, vaak boven het landelijk gemiddelde en soms in de absolute top van Nederland, blijkt uit cijfers van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Het slagingspercentage ligt rond 94%. Bijna twintig procent van de eindexamenkandidaten zwaait af met de vermelding cum laude op het diploma.

Ook doen onze leerlingen mee aan landelijke competities, zoals vertaal-, debat- of wetenschapswedstrijden. Enkelen halen ook rondes op Europees niveau.

HOGE TEVREDENHEID

Leerlingen geven de school gemiddeld een 7,6 (landelijk gemiddelde: 6,7). Ze zijn vooral tevreden over de begeleiding en over het onderwijs- en excursieprogramma. Ze voelen zich veilig op school en zijn erg te spreken over de sfeer. Ouders geven de school gemiddeld een 8 (landelijk gemiddelde: 7,9). Ook zij roemen de begeleiding, het programma, de veiligheid en het schoolklimaat.

STERK DOCENTENTEAM

Op onze docenten zijn we supertrots. We hebben een sterk team van vakbekwame mensen die elke dag weer hun best doen om te zorgen voor uitstekend onderwijs. We zien niets liever dan dat elke leerling tot bloei komt en op het Cygnus zich ontwikkelt tot een zelfstandig individu en een betrokken wereldburger.

Na de opleiding

Na de opleiding zijn onze leerlingen gekwalificeerd om een universitaire studie te doen. Ze komen op uiteenlopende plekken terecht. Met onze alumni houden we graag contact, want Cygniaan blijf je voor altijd!